Hacettepe Üniversitesi :: Polimer Bilimi ve Teknolojisi ABD :: English
Bildiri Gönderimi

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Bildiri özetleri, şablonda verilen sayfa yapısına, yazım düzenine ve yazı boyutlarına uyularak bir sayfayı aşmayacak şekilde Türkçe yazılmalıdır.  Özetler Microsoft Word Dosyası (*.docx) olarak kaydedilmelidir.

Bildiri özeti şablonu için TIKLAYINIZ.

Bildiri özetlerinin en geç 28 Mart 2016 tarihine kadar pst@hacettepe.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sözlü Sunum

Sözlü sunumlar Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek seçilecektir. Sözlü sunum gerçekleştirecek olan her konuşmacıya, 15 dakika sunum ve 5 dakika soru-cevap olmak üzere toplam 20 dakika süre verilecektir. Her salonda birer adet projeksiyon cihazı, tepegöz ve bilgisayar bulundurulacaktır. Sunumlarını bilgisayarla yapacak olan katılımcılar en az bir gün önceden sunumlarının elektronik dosyasını yerel organizasyon kuruluna ulaştırmalıdırlar.

Poster Sunumu

Sunumda kullanılacak olan posterler 70 cm x 100 cm boyutundan büyük olmamalıdır. Posterin panoya tutturma payı olarak yanlardan ve üstten 1 cm boşluk bırakılması gerekmektedir. Posterde kullanılacak olan yazı boyutu 1 m uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır. Poster sunumunu gerçekleştirecek olan katılımcının altı çizilmelidir.

24.11.2015 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]