Hacettepe Üniversitesi :: Polimer Bilimi ve Teknolojisi ABD :: English
Çağrılı Konuşmacılar

“Functional rubbers : Dielectric Elastomer Actuators/Generators, Stretchable Electrode System And Sensors”

Prof. Changwoon Nah

Chonbuk National University ,
Department of Polymer-Nano Science and Technology, South Korea

“Nano Yapılı Malzemelerin Radyasyonla Sentezi”

Prof. Dr. Olgun Güven

Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü

“Hidrofobik Etkileşimlerle Oluşmuş Kendini Onarabilen Hidrojeller“

Prof. Dr. Oğuz Okay

İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü

“Techniques, Applications and Future Trends In Surface Nanofabrication“

Dr. İlker Bayer

Istituto Italiano di Tecnologia, Italy

University of Virginia, USA (Visiting Professor)

“Precision Macromolecular Synthesis and Biomaterials “

Dr. Remzi Becer

Queen Mary, University of London,

School of Engineering and Materials Science, UK

“Yüzey aktif - çevre duyarlı blok kopolimerler ve kendiliğinden nanoyapılı oluşumlar“

Prof. Dr. Vural Bütün

Eskişehir Osmangazi, Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

“Rejeneratif Tıpta Polimerler”

Prof. Dr. Menemşe Gümüşderelioğlu

Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

“Elektro eğirme ile Fonksiyonel Nanofiberler”

Doç. Dr. Tamer Uyar

Bilkent Üniversitesi, UNAM-Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü

24.11.2015 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]