Hacettepe Üniversitesi :: Polimer Bilimi ve Teknolojisi ABD :: English
Kurullar

ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. A. Haluk Özen (Hacettepe Üniversitesi Rektörü)

DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI

Prof. Dr. Teoman Tinçer (PBTD Başkanı)
Prof. Dr. Murat Şen (Yerel Organizasyon Komitesi Başkanı)

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ahmet Önal Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe Aytaç Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül Uygun Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Bağdagül Karaağaç Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz Kavaklı Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Cemil Alkan Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz Soykan Uşak Üniversitesi
Prof. Dr. Dursun Saraydın Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek Şolpan Özbay Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan Bişkin Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Erdener Karadağ Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Güralp Özkoç Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Hüsnü Yıldırım Erbil Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Halil İbrahim Ünal Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Haşim Yılmaz Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. İ.Ersin Serhatlı İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehlika Pulat Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Balcan Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Saçak Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Metin H. Acar İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Değirmenci Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Ersöz Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Şen Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Nesrin Hasırcı Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Olgun Güven Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Oğuz Okay İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Pınar Akkaş Kavaklı Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Satılmış Basan Hitit Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan Emik İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Tuncer Çaykara Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Turgay Seçkin İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Teoman Tinçer Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Vural Bütün Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Menceoğlu Sabancı Üniversitesi
Doç. Dr. Yunus Karataş Ahi Evran Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU
(POLİMER BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ DERNEĞİ)

Prof. Dr. Meral Karakışla Şahin (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehlika Pulat (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Haşim Yılmaz (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Emine Erdem (Hacettepe Üniversitesi)

YEREL KURUL

Prof. Dr. Olgun Güven
Prof. Dr. Murat Şen
Prof. Dr. Dilek Şolpan Özbay
Prof. Dr.  Pınar Akkaş Kavaklı
Prof. Dr.  Cengiz Kavaklı
Doç. Dr. Hatice Kaplan Can
Doç. Dr. Murat Torun
Doç. Dr. Murat Barsbay
Dr. Meshude Akbulut
Dr. Feyza Genç Kıraç
Arş. Gör. Semiha Duygu Sutekin
Arş. Gör. Ayşe Bakar Atıcı
Arş. Gör. Tahsin Çağlayan
Arş. Gör. Serhad Tilki
Ali Eren Atıcı
Hande Hayrabolulu
Fulya Özmen Atılgan
Mohammadreza Ghaffarlou
Arta Babapour
Farzad Ahmadzadeh Nabar Azar
Parisa Golshaii
Masoomeh Mehrnia
Begüm Aydemir
Elif Kaymazlar
Gülseher Manap
Büşra Çelebi
Burcu Okyay
Esra Gökoğlu
Ece Tuncer
Serdar Korpayev

24.11.2015 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]